betere levensomstandigheden

Ξ Comments are off

Bestrijden van langdurige Eenzaamheid bij Ouderen

posted by admin
Bestrijden van langdurige Eenzaamheid bij Ouderen

Statistieken

 • Van de ruim 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland, voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen voelt 200.000 zich extreem eenzaam. Deze groep heeft slechts een keer in de maand sociaal contact. (Bron: TNS/NIPO, 2012).
 • Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen c.a. 900.000 mensen zich eenzaam. De groep neemt toe tot 1 miljoen in 2025. (Bron: SCP, 2013)
 • Ongeveer 52% van alle 65-plussers en 64,6%. van alle 75-plussers woont alleen. Alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben zijn het meest eenzaam. (Bron: SBS Statline)
 • Bijna 10.000 ouderen in een zorginstelling, krijgen nooit bezoek. (Bron: onderzoek Leger des Heils, 2012).
 • 1 op de 5 bewoners van een zorginstelling komt minder dan een keer per maand buiten. Sommige komen, door gebrek aan vrijwilligers en geen bezoek van familie of vrienden, maar één keer per jaar buiten.
 • 20% (420.000) van de ouderen viert geen Kerst en Oud en Nieuw.
 • Ruim 10% (200.000) ouderen in Nederland krijgen tijdens de feestdagen geen bezoek. (Interview-NSS)

Symptomen Eenzaamheid

 1. Er is zelden/nooit iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan.
 2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin.
 3. Ik ervaar een leegte om me heen.
 4. Er zijn geen mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
 5. Ik mis gezelligheid om me heen.
 6. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.
 7. Ik heb geen/weinig mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
 8. Er zijn onvoldoende/geen mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
 9. Ik mis mensen om me heen.
 10. Vaak/altijd voel ik me in de steek gelaten.
 11. Wanneer ik daar behoefte aan heb kan ik zelden/nooit bij mijn vrienden/familie terecht.

Risico’s

 • Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben op de gezondheid zoals een verhoogde bloeddruk en stressniveau en de kans op een depressie.
 • Eenzame ouderen hebben 14% meer kans om vroegtijdige te overlijden. De kans op vroegtijdig overlijden bij eenzaamheid is twee tot drie keer zo groot als bij overgewicht. (Bron: The Journal of Psychology, 2012)

Eenzaamheidsinterventies

Zelf actief blijven door vrijwilligerswerk te doen en deel te nemen aan (laagdrempelige) activiteiten. U kunt zich bijvoorbeeld aansluiten bij de volgende organisaties:

 • movisie
 • freeforce
 • schitterendemensen
 • vrijwilligerszorg
 • vrijwilligersjobs
 • Welzijnorganisaties en/of kerken
 • Vriendendienst
 • Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
 • Wensvervulling
 • Signalerend huisbezoek
 • Lespakket slechthorenden
 • Vriendschapscursus joodse vrouwen
 • Internetcursus
 • Groepsactiviteiten woonzorgcentra
 • Huisbezoek allochtonen (h.icin@scoopwelzijn.nl)
 • Vrijwillige vriendendienst
 • Activerend huisbezoek
 • Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
 • Buddyzorg homoseksuelen
 • Signalerend huisbezoek
 • Lespakket slechthorenden
 • Vriendschapscursus joodse vrouwen
 • Post Actief
 • Door een andere bril
 • Psycho-educatieve groepscursus
 • Instellingsinterventies woonzorgcentra
 • Film met diner

Bent u beperkt in uw mobiliteit, overweeg dan een van de vele zorghulpmiddelen op dit vlak. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. De contactgegevens staan op deze site.

 

 

FB Subscribe

5 meest waardevolle 'weetjes' voor een nog 'beter' leven

Please wait...

Vind Producten

Populair