FAQ

Veelgestelde vragen

Worden hulpmiddelen volledig vergoed?

Hulpmiddelen kunnen via verschillende wetten en regelingen vergoed worden. Hierbij is niet alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding. Ook de omstandigheden en situatie waarbinnen het hulpmiddel gebruikt wordt spelen hierbij mee.

Voorbeelden: Anti-decubitusmatrassen in een verpleeghuis worden uit het budget van het verpleeghuis via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gefinancierd, terwijl deze in een gezinsvervangend tehuis door de ZVW (Zorgverzekeringswet) worden vergoed. Aangepaste communicatieapparatuur wordt door de ZVW vergoed, maar als deze apparatuur uitsluitend bedoeld is voor gebruik in de werksituatie, wordt deze vergoed door de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Een rolstoel voor gebruik in de thuissituatie wordt vergoed door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), maar bent u opgenomen in een AWBZ-instelling zoals een verpleeghuis, dan wordt de rolstoel vergoed door de AWBZ.

  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen): vergoeding van hulpmiddelen die voor arbeidsgehandicapte werknemers noodzakelijk zijn ten behoeve van (uitsluitend) een werksituatie of bepaalde vormen van opleiding.
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): bepaalde voorzieningen en vergoedingen waardoor mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit zijn vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en leefvoorzieningen.
  • AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten): vergoeding van hulpmiddelen voor bewoners van een verpleeghuis, algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch ziekenhuis of revalidatiecentrum. Ook bewoners van gezinsvervangende tehuizen krijgen bepaalde hulpmiddelen via de AWBZ vergoed.
  • ZVW (Zorgverzekeringswet): verstrekking van hulpmiddelen volgens de Regeling Zorgverzekering, Hulpmiddelenzorg. Het betreft vooral hulpmiddelen voor de thuissituatie (met uitzondering van hulpmiddelen die via de WMO worden vergoed).
  • UWV: Hulpmiddelen die te maken hebben met het kunnen volgen van een studie wanneer u (of uw kind) een beperking heeft, kunt u aanvragen bij het UWV.

Als u hulp wilt bij het uitzoeken van de voor u meest geschikte hulpmiddelen, maak dan gebruik van de gratis spreekuur.

 

Zijn er kosten aan de zorghulpmiddelen verbonden?

Wilt u een artikel kopen en u wilt het thuisbezorgd hebben, dan zijn daar wel bezorgkosten aan verbonden.

 

Op zoek naar de juiste scootmobiel?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend proefrit!

 

FB Subscribe

5 meest waardevolle 'weetjes' voor een nog 'beter' leven

Please wait...

Vind Producten

Populair